Guziki

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Podstawa prawna

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982r nr 3 poz. 19 z późn. zm)
  3. Akt założycielski
  4. Statut Szkoły

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

01-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 307