Guziki

Rada Pedagogiczna

W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Podstawa prawna

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

01-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 331