Guziki

Dyrekcja

Dyrekcja

Aleksandra Sawicka-Kowalczyk

  • tel. 42 649-95-83

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora

określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz statut Szkoły.

oraz

Ewa Olszewska - nauczyciel upoważniony Zarządzeniem Nr 3081/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi do zastępowania dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

01-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 393